Bosman, Lex. " Vereniging Hendrick de Keyser in oorlogstijd. Beleid en bestuur gedurende de Duitse bezetting 1940-1945" Bulletin KNOB [Online], (25 september 2018)