Bosman, L. 2018 sep 25. Vereniging Hendrick de Keyser in oorlogstijd. Beleid en bestuur gedurende de Duitse bezetting 1940-1945. Bulletin KNOB. [Online] :