Bosman, L. (2018). Vereniging Hendrick de Keyser in oorlogstijd. Beleid en bestuur gedurende de Duitse bezetting 1940-1945. Bulletin KNOB, , 167-177. doi:10.7480/knob.117.2018.3.2613