Book Review

Jaap Evert Abrahamse

Abstract


Clé Lesger
Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf
in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000
[Amsterdam’s retail landscape:
Urban structure and shops in the early modern and modern periods, 1550-2000] Hilversum: Verloren, 2013


Full Text:

PDF