Archieven

2017

Omslag

Bulletin KNOB 116 (2017) 4

Pepijn van Doesburg: Steenhouwersmerken opnieuw beschouwd. Steenhouwers en fabrieksrekeningen van de Dom in Utrecht Merlijn Hurx: ‘Een alten wonderlijcken structure ende fortresse’. De Blauwe Toren van Karel de Stoute in Gorinchem Yvonne van Mil: Pieter Bakker Schut (1877-1952), manager in stedenbouw
Omslag

Bulletin KNOB 116 (2017) 3

Ige Versype, Margriet van Eikema Hommes, Annemieke Heuft: De oorspronkelijke gedaante van de geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker Inge Bobbink, Michiel Pouderoijen: De ruggengraat van het laagland. De boezem als schakel in de cultuurhistorische samenhang van het veengebied Dirk J. de Vries: Een vertekend beeld? Opnieuw de toeschrijving van de Dolhuisvrouw Publicaties: Theo Spek, Hans Elerie, Jan P. Bakker en Ineke Noordhoff, Landschapsbiografie van de Drentsche Aa & Strootman Landschapsarchitecten, Landschapsvisie 2.0 Drentsche Aa (recensie: Hans Renes), Ivan Nio, Arnold Reijndorp, Wouter Veldhuis, Anita Blom, Hein Coumou, Nieuw-West: parkstad of stadswijk. De vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden Amsterdam (recensie: Noor Mens), Hein Hundertmark, Karel Emmens, Ester Vink, Marjan Witteveen, De versterkte stad Zaltbommel. 900 jaar beschermd door wallen en muren (recensie: Gabri van Tussenbroek), Michiel Kruidenier en Paul Smeets (samenstelling en inleiding), Joan. De Prix de Rome-reizen van een Amsterdamse School-architect (1907-1910). Joan Melchior van der Meij (recensie: Rosa Visser-Zaccagnini)
Omslag

Bulletin KNOB 116 (2017) 2

Ben Rebel: In memoriam Manfred Bock (1943-2017) Lenneke Berkhout: Jan van der Groen, hovenier van de prins van Oranje. Nieuwe archiefgegevens over zijn leven Jeroen van den Biggelaar: 'Een ploertendoder in een dierbaar en schoon gelaat. Piet Zanstra's nieuwe raadzaal voor Den Haag Publicaties: Evert van Straaten en Anton Anthonissen, De Stijl, 100 jaar inspiratie. De Nieuwe Beelding en de internationale kunst, 1917-2017 (recensie Herman van Bergeijk), Stephanie Van de Voorde, Inge Bertels en Ine Wouters, Post-War Building Materials in Housing in Brussels 1945-1975 (recensie Ronald Stenvert), Freek Schmidt,
Passion and Control. Dutch Architectural Culture of the Eighteenth Century (recensie Kristoffer Neville)

Omslag

Bulletin KNOB 116 (2017) 1

Elizabeth den Hartog: In gruzelementen. Resten van een Utrechts sacramentshuis uit de Mariakerk van Diemen Jürgen Stoye: 'Stilfarbe' en 'Farbkunst'. De (her)ontdekking van negentiende- en vroegtwintigste-eeuwse kleurtheorie in relatie tot kunstnijverheid, schilderkunst en architectuur Frits Scholten: In de schaduw van Artus Quellinus. Opnieuw Gerrit Lambertsen van Cuilenborch Erica Smeets-Klokgieters: Vrouw in de bouw. De eerste vrouwelijke afgestudeerde architecten in Nederland Publicaties: Yme Kuiper en Ben Olde Meiering (red.), Buitenplaatsen in de Gouden Eeuw. De rijkdom van het buitenleven in de Republiek (recensie Christian Bertram) Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken (red.), Dijken van Nederland (recensie Guus J. Borger), Ingeborg de Roode en Marjan Groot (red.), Wonen in de Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur 1910-1930 (recensie Barbara Laan)

2016

Omslag

Bulletin KNOB 115 (2016) 4

Arjen Oosterman: In memoriam Rob Dettingmeijer (1945-2016) Reinout Rutte: Themanummer Krimp in de stad Jan-Willem de Winter: Gehavende steden. De krimp van middeleeuwse havensteden in Zeeland van de zestiende tot en met de negentiende eeuw Minke Walda: 'Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is'. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw Jelmer van der Zweep: Haagse groei versus Leidse krimp. Een vergelijking van de ruimtelijke ontwikkelingen in twee Hollandse steden tussen 1700 en 1870 Publicaties: Herman de Liagre Böhl, Rumoer aan de Amstel. Het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1988 (recensie Tim Verlaan) Marleen Sloof en Jaap Evert Abrahamse (red.), Amsterdams werelderfgoed. De grachtengordel na 400 jaar Pieter Vlaardingerbroek (red.), De wereld van de Amsterdamse grachten Annemiek te Stroete en Gabri van Tussenbroek (red.), De Amsterdamse grachtengordel. Werelderfgoed sinds de Gouden Eeuw (recensie Lex Bosman)
Omslag

Bulletin KNOB 115 (2016) 3

Gabri van Tussenbroek: Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen Cor Wagenaar: Johann Hermann Knoop en de kunst van de geschiedenis Steffen Nijhuis: gis-toepassingen in onderzoek naar buitenplaatsenlandschappen Publicaties Mieke Dings, Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920 – nu (recensie Dolf Broekhuizen) Peter Nissen en Hein van der Bruggen, Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners (recensie Willem Frijhoff) R.H. Alma et al. (red.), Hervonden stad 2015. 20e Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen (recensie Gabri van Tussenbroek)

Omslag

Bulletin KNOB 115 (2016) 2

Dirk J. de Vries Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester Alexander Dencher: ‘Les meilleures architectes du roi’. Een onbekende brief uit 1628 over de vroege bouwperiode van het Huis Honselaarsdijk Publicaties Gabri van Tussenbroek: ‘Also zult gijlieden datmaken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontractenen bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650 (recensie Anna-Victoria Bognár) Jan Kolen, Hans Renes And Rita Hermans (eds): Landscape Biographies. Geographical, Historicaland Archaeological Perspectives on the Productionand Transmission of Landscapes (recensie Graham Fairclough Clé Lesger: Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijk structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 (recensie Freek Schmidt) Dolf Broekhuizen, Ellen Smit en Ankie van Tatenhove (samenst.): Stadhuis Rotterdam. Honderd jaar een baken in de stad (recensie Mascha van Damme)

Omslag

Bulletin KNOB 115 (2016) 1

Dolf Broekhuizen: Landhuis De Hoeve (1913) van Robert van ’t Hoff. Het Hollandse landhuis en de Moderne Beweging Hadrien Kockerols: Het praalgraf van Roermond. Archeologie van een tombe  Pauline K.M. van Roosmalen en Maarten F. Hercules: Bouwen in turbulente tijden. Het werk van Ingenieurs-Bureau Ingenegeren-Vrijburg (IBIV) (1936-1957) Publicaties Thomas H. von der Dunk, Toren versus traditie De worsteling van classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen (recensie Gabri van Tussenbroek) Esther Gramsbergen, Kwartiermakers in Amsterdam. Stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling, 1580-1880 (recensie Gerrit Vermeer)


2015

Omslag

Bulletin KNOB 114 (2015) 4

Cor Wagenaar: In memoriam Koos Bosma (1952-2015) Everhard Korthals Altes: De Nederlandse Republiek in beeld. Illustraties in de Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Het verheerlykt Nederland en vergelijkbare publicaties Jaap Evert Abrahamse, Heidi Deneweth, Menne Kosian en Erik Schmitz: Gouden kansen? Vastgoedstrategieën van bouwondernemers in de stadsuitleg van Amsterdam in de Gouden Eeuw Publicaties: Koos Bosma, Shelter City, Protecting Citizens Against Air Raids (recensie Lex Bosman). K. Emmens, met bijdragen van E. den Hartog en C. de Boer-van Hoogevest, De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel (recensie Merlijn Hurx). Karel A. Bakker, Nicholas J. Clarke, Roger C. Fisher (red.), Eclectic ZA Wilhelmiens, A shared Dutch built heritage in South Africa (recensie Daan Lavies).
Omslag

Bulletin KNOB 114 (2015) 3 Historisch Hout

Gabri van Tussenbroek: Inleiding. Historische houtconstructies als producten van internationale bouwmaterialenhandel Karl-Uwe Heussnner: De houtvoorziening van Amsterdam uit Scandinavië en het Baltisch gebied. Gezien vanuit dendrochronologisch perspectief (circa 1500-1700) Bernd Adam: Nederlandse houthandel op de Elbe in de zeventiende en achttiende eeuw Kristof Haneca: Historisch bouwhout uit Vlaanderen: import uit noodzaak? Dendrochronologisch onderzoek als bron voor houthandel en -gebruik Gabri van Tussenbroek: ‘De droechste waegescotten, die ghij weet te becomen’. De gedifferentieerde houtmarkt voor 1800 en de wisselwerking tussen aanbod, vraag en toepassing Dirk J. de Vries: Uit ander hout gesneden. Veranderend houtgebruik in de zestiende en zeventiende eeuw.

KNOB 2015.02 voorkant

Bulletin KNOB 114 (2015) 2

Clé Lesger: ‘Waar het volk is, is de nering’. Bewinkelingspatroon en winkelarchitectuur in Amsterdam, circa 1550-1850 Sara Stroux: ‘Kein ästhetisches Heil, außer im Alterswert?’ Over het actuele Duitse reconstructiedebat Gert Eijkelboom: Een werkelijk monumentale gevel. De prijsvraag voor de uitbreiding van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt in Amsterdam (1915-1916).

KNOB 2015.01 Voorkant

Bulletin KNOB 114 (2015) 1

Lex Bosman: Nederlandse architectuurgeschiedenis in internationaal perspectief Ronald Stenvert: De internationale uitstraling van het Vitruvianisme. Erik Forssman en de maniëristische architectuur als betekenisdrager Lex Bosman: Nederlandse architectuurhistorici en het buitenland tot ongeveer 1960 Petra Brouwer: In de marge van de canon. Over Nederlandse architectuur in de eerste architectuurgeschiedenisboeken.


2014

KNOB 2014.04 omslag

Bulletin KNOB 113 (2014) 4

Herman van Bergeijk: Een eerste monument van een nieuwe bouwkunst. Het gegoten huis in Santpoort uit 1911. Pepijn van Doesburg: De bouwgeschiedenis van het transept en het schip van de Utrechtse Dom. Een nieuwe methode voor reconstructie op basis van de bouwrekeningen. David Keuning: Beeldvorming en reputatieschade. De Ereraad voor Architectuur en Toegepaste Kunst.

KNOB 2014.03 omslag

Bulletin KNOB 113 (2014) 3

Reinout Rutte en Bram Vannieuwenhuyze: Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting Ghislain Kieft: De Medusa in de aegis van Hendrick de Keyser. Vorm en functie van een ornament op het grafmonument van Willem van Oranje (1614-1623) Jozefien Feyaerts:De architect als ambtenaar. Philippe Van Boxmeer(1863-1955) aan het hoofd van de Mechelse bouwadministratie (1893-1913).

KNOB 2014.02 omslag

Bulletin KNOB 113 (2014) 2

Daan Lavies: Onbegrepen hoeken in de Nederlanden en overzee. De zoektocht naar het ideaal in de zestiende-eeuwse vestingbouw Thomas Coomans: Dom Adelbert Gresnigt. Agent van de roomse inculturatiepolitiek in China (1927–1932) Agnes Kersten: Blikvangers langs de weg. De architectuur van Nederlandse benzinestations tijdens de Wederopbouw
KNOB 2014.01 Omslag

Bulletin KNOB 113 (2014) 1

Bianca van den Berg: De bouw van de monumentale Van Beverninghkapel in Gouda Erik Lips: Nederlandse vakantiehuizen in het interbellum (1919-1939). Architectuur geeft vorm aan het buitenleven Jacco Vromen: De ‘bemoeijingen’ van Koch. P.J.H. Cuypers, F.C. Koch en de restauratie van de Grote Kerk in Zwolle 1875-1898

2013

Omslag

Bulletin KNOB 112 (2013) 4

Paul Meurs: Vijftig Jaar Zaanse Schans. Een monumentenreservaat dat geen openluchtmuseum mocht worden. Wido Quist, Timo Nijland: A.L.W.E. van der Veen. Een Delfts mijningenieur in monumentenland.

Omslag

Bulletin KNOB 112 (2013) 3

Steffen Nijhuis en Michiel Pouderoijen: De polderkaart van Nederland. Een instrument voor de ruimtelijke ontwikkeling van het laagland. Trudi Brink: Ontworpen voor de eeuwigheid. De memoriesculptuur voor Joost Sasbout en Catharina van der Meer in de Eusebiuskerk te Arnhem. Frans Doperé en Karel Emmens: Steenhouwtechnieken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Breda. Detailanalyse van de bouw van het koor. Publicatie: Jeroen Goudeau en Agnes van der Linden (red.), Jan Stuyt (1868-1934). Een begenadigd en dienend architect (recensie Niels van Neck).

Omslag

Bulletin KNOB 112 (2013) 2

Marie-Thérèse van Thoor: De restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Pieter Vlaardingerbroek: Bouw- en restauratiegeschiedenis van het Amsterdamse stadhuis en paleis in vogelvlucht (1648-1968). Bert van Bommel: Terugblik op een geslaagd project. De restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Hein Hundertmark: Zandsteen als architectonische expressie. Bouwhistorisch onderzoek in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Anne van Grevenstein en Emilie Froment: Wegvliegen in het oneindige. De plafondschilderingen in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Paul van Duin en Aagje Gosliga: Carel Breytspraak sr., hofleverancier van Lodewijk Napoleon. De Breytspraak-meubelen uit de collectie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Timo G. Nijland: Reinigen en retoucheren. De restauratie van de zandsteengevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Pieter Vlaardingerbroek: Tussen concept en geschiedenis. Een analyse van de restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam (2005-2011).

Omslag

Bulletin KNOB 112 (2013) 1

Thomas H. von der Dunk: De Amsterdamse bouwmeester en landmeter Jan Jacobszoon Bolten (1738-na 1811). Ada van Deijk: Frans Nicolaas Marius Eyck van Zuylichem. Architectuurhistoricus van het eerste uur. Hielkje Zijlstra: Jeruzalem Amsterdam. Restaureren versus renoveren.


2012

Omslag

Bulletin KNOB 111 (2012) 4

In Memoriam dr. ing. Henk Zantkuijl (1925-2012). MaartenJan Hoekstra: Het Plan Zuid in woorden. Veranderende stedebouwkundige begrippen en een onbekende plankaart. Hannes Pieters: Het interieur van de Koninklijke Bibliotheek van België door de Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene. Markante getuige van een wijzigende visie rond representatie. Herman van Bergeijk: ‘Zijn we niet allen verheugd als we weer een nieuwe reis kunnen beginnen?’ D.F. Slothouwer en zijn Prix de Rome reis. Walther Schoonenberg: De Van Houtenmonumenten. Een reconstructie van de werkwijze van Eelke van Houten (1872-1970).

Omslag

Bulletin KNOB 111 (2012) 3

Pepijn van Doesburg: Woekeren met de ruimte. Nieuw licht op de middeleeuwse plannen voor zuidwaartse voltooiing van het Domschip te Utrecht. Simon Groenveld: Schenkingen van gebrandschilderde glazen in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw. Ontwikkelingen in argumenten en methoden. Gerhard Geerken: ‘Die Vorliebe der Niederländer für helle, freundliche Zimmer’. Oldenburgs stucwerk in Nederland tussen 1775 en 1925. Niels van Neck: Een Apeldoorns ‘onderonsje’. De veelbesproken prijsvraag voor een protestantse kerk te Apeldoorn (1890-1891).

Omslag

Bulletin KNOB 111 (2012) 2

Freek Schmidt: Maken en breken in stad, polder en buiten: ambities, reputaties en werkelijkheden. Guido Hoogewoud: Bastiaan de Greef en Willem Springer, architecten van een veranderende stad (1856-1890). Jos Smit: ‘Uit de groote schande van den revolutiebouw’. Over de moeizame waardering van laatnegentiende-eeuwse woningarchitectuur. David Mulder: Op Stadspeil in de polder: Wijk F in de Amsterdamse stadsuitbreiding. Over het ontstaan en de ontwikkeling van een buurtje in de Pijp. Inger Groeneveld: What’s in a name? Nieuw licht op Moulins hofstede, de vroegste aanleg van buitenplaats Elswout te Overveen.
Omslag

Bulletin KNOB 111 (2012) 1

Marieke Kuipers: Vijftig jaar Monumentenwet 1961-2011. Geert Medema: ‘En aan onze keukenmeid mogen wij zelfs geen haar krenken’. Lusten of lasten voor monumenteneigenaren. Marieke Kuipers: Culturele grondslagen van de Monumentenwet. Frits Niemeijer: Bescherming van stads- en dorpsgezichten. Van beeld naar inhoud. Natascha Lensvelt: Groen erfgoed: een nieuwe loot aan de monumentenstam. Gabri van Tussenbroek, Ad van Drunen en Edwin Orsel: Bouwhistorische waardenkaarten. Een gebiedsgerichte benadering van bouwhistorisch erfgoed. Vincent van Rossem: Een halve eeuw Monumentenwet: 1961-2011.

2011

Omslag

Bulletin KNOB 110 (2011) 6

Rob Dettingmeijer: Natuurmonumenten als cultuurmonumenten. De voortdurende verandering van het begrip natuur in onze cultuur. Hans Renes: Landschap als erfgoed. Historische processen en gelaagde landschappen. Eric Luiten: Gereanimeerd erfgoed. Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie als format voor het landschapsbeleid. Jos Bosman: De Waddenzee, een gigantisch wereldnatuurerfgoedpark.
Omslag

Bulletin KNOB 110 (2011) 5

Marlite Halbertsma: ‘De Laurenskerk. Een monument vol verhalen’. Kathelijne Eisses: Kossmann.dejong in de Laurenskerk, verslag van een tentoonstelling. Marlite Halbertsma: De Laurenskerk als publieke ruimte. Marieke Kuipers: Saxa loquuntur? Spankracht en draagkracht van eeuwenoude stadskerken. Hélène Verreyke: Voorbij het object: een dag in de Laurens. Dorus Hoebink: Closereading van ‘Een monument vol verhalen’.
Omslag

Bulletin KNOB 110 (2011) 3-4

Marcel IJsselstijn: Enkele grote lijnen in de Nederlandse stedenbouwgeschiedenis. Een vergelijkende studie naar de binnensteden van Utrecht, Amsterdam en 's-Hertogenbosch. Yvonne van Mil: Het ontwerp van A.J. Kropholler voor het raadhuis in Wateringen. Jacqueline de Graauw: De middeleeuwse bouwgeschiedenis van de Amsterdamse Sint-Anthonispoort. De Waag op de Nieuwmarkt nader onderzocht. Jeroen Nipius: Het dak van Dordrecht. Een veertiende-eeuws kapgedeelte met leidekking, gevonden ten zuiden van Dordrecht. Elizabeth den Hartog: Twee kapitelen uit De Bilt.
Omslag

Bulletin KNOB 110 (2011) 2

Paul Rem: De chalets van koningin Wilhelmina in de paleisparken van Het Loo (1881-1882) en Soestdijk (1892). Dennis de Kool: Jan Baptist Xavery (1697-1742): een veelzijdige tuinkunstenaar. Patricia Debie: Van tuinpaviljoen naar koepelkamer. Geschiedenis en ontwikkeling van de Utrechtse Maliebaan. Rob Dettingmeijer, Marie-Thérèse van Thoor en Ida van Zijl (red.), Rietvelds Universum; Ida van Zijl, Gerrit Rietveld (recensie Herman van Bergeijk). C.P. Krabbe: Droomreis op papier. De Prix de Rome en de Nederlandse architectuur (1808-1851) (recensie Wilfred van Leeuwen).
Omslag

Bulletin KNOB 110 (2011) 1

In Memoriam prof. dr. ir. Ruud Meischke (1923-2010). Ruud Meischke, Koen Ottenheym: De herbouw van het huis Amerongen (1673-1685). Simon Groenveld: Een onbekend ontwerp van Pieter Aaronsz. Noorwits. De toren van de Willibrorduskerk in Hulst (1663-1667). M. Farjon: De geheimen van een middeleeuws gebouw. De toren van Leende in woord en beeld ontleed (recensie H. Hundertmark). Karl Kiem: Die Waage: Ein Bautyp des ‘Goldener Jahrhunderts’ in Holland (recensie Ronald Stenvert).

2010

Omslag

Bulletin KNOB 109 (2010) 6

Thomas H. von der Dunk: Een schouwburgprijsvraag uit 1837. Het bekroonde ontwerp van Robertus van Zoelen in de bouwkundige klasse van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Menno Wiegman: De restauratie van de Domtoren, verschillende restauratieopvattingen verenigd.
Omslag

Bulletin KNOB 109 (2010) 5

Ten geleide: Twee eeuwen Koninklijke paleizen (Rob van der Laarse). Corjan van der Peet: Soestdijk, een vorstelijke decor. Rob van der Laarse: Koninklijk erfgoed van het verlies. Het Haagse Willemsparkhof in negentiende-eeuwse Europese context. Hanneke Ronnes: Authenticiteit en authenticiteitsbeleving: de presentatie en receptie van museum Paleis Het Loo.
Omslag

Bulletin KNOB 109 (2010) 4

Kennis en visie: het vak van de architectuur (Marie-Therese van Thoor). Freek Schmidt: De uitdaging van de architectuurhistoricus. Ronald Stenvert: Marges van de bouwhistorie. Roland Blijdenstijn: Van elitaire architectuurgeschiedenis tot laagdrempelige omgevingszorg. Wim Denslagen: Authenticiteit en spiritualiteit. Lex Bosman: Openbaar en particulier. Amsterdamse weeshuizen en hun typologie. Arjen Oosterman: Architectuur en monument.
Omslag

Bulletin KNOB 109 (2010) 2-3

Het onderzoek van kastelen. Geeske Bakker, Jan de Rode, Kees Verbogt: 'Dat huus stoet up viere pylare'. De betekenis van het kastelenbouwprogramma van Floris V. Tammo C. Bauer: Kasteelruïne Valkenburg. Van overgroeide steenhoop tot geconsolideerde ruïne. Jorg Soentgerath: De hoofdvleugel van de kasteelruïne Valkenburg aan de Geul. Charlotte van Emstede: Kasteelruïnes en reconstructies. Een analyse van de herbouw van Nederhemert.
Omslag

Bulletin KNOB 109 (2010) 1

Toelichting op het themanummer: restaureren aan de Grote of Onze Lieve vrouwekerk in Breda (D.J. de Vries). Matthijs Burger: Restauratiegeschiedenis van de Grote Kerk in Breda; Frits Scholten: Grafmonumenten in de Grote Kerk in Breda, een kritische restauratiegeschiedenis; Paul le Blanc en Karen Wisselaar: 'Bijwerken, overschilderen, vernissen en vernieuwen', honderd jaar restauratiegeschiedenis van de schilderingen. Bernice Crijns: Restauratie van de muurschilderingen, het vervolg. Micha Leeflang: Tapijtschilderingen in de Grote Kerk.

2009

Omslag

Bulletin KNOB 108 (2009) 5-6

Rob P.J. van Hees en Timo G. Nijland: Beoordeling van de staat van conservering van een Midden-Neolithische vuursteenmijn in Valkenburg aan de Geul. H.J. Tolboom en C.W. Dubelaar: Avendersteen in Nederland. Trudi Brink: Spiegel voor stadsbestuur nader onderzocht. Over de schouw van Colijn de Nole in Kampen. Wido Quist: Natuursteenvervanging aan de Grote of Maria-Magdalenakerk te Goes. Timo G. Nijland: Van Doornikse kalksteen tot beton 'als het definitieve materiaal'. Het materiaalgebruik van spoorwegarchitect H.G.J. Schelling.
Omslag

Bulletin KNOB 108 (2009) 4

Kees van der Ploeg: Een Munsters kapiteel uit Thesinge. Wim Denslagen: Vitruviaanse historiografie. Dirk J. de Vries: Hemelse sferen: het stucplafond in de refter van de Roermondse Kartuis.
Omslag

Bulletin KNOB 108 (2009) 3

Marie-Thérèse van Thoor: Overzees erfgoed in ontwikkeling. Catherine Visser: Paramaribo revisited. Het idee van de coherente houten stad. Astrid Aarsen: Werelderfgoed en dan? Een perspectief vanuit de alledaagse praktijk van Willemstad en Paramaribo.
Omslag

Bulletin KNOB 108 (2009) 2

Edwin Orsel: Breestraat 95 te Leiden, een statig huis uit de vijftiende eeuw. Leo van den Burg: Zoeken naar een passend gebouw. Een reconstructie van de stedelijke inpassing van het Amsterdamse stadhuis op basis van de vroedschapsresoluties, 1639-1648. Pieter Jan Peene: Het Hof van Sint Jan te Utrecht: over het dichten van een gat.
Omslag

Bulletin KNOB 108 (2009) 1

Merlijn Hurx: Architecten en gildedwang; vernieuwingen in de ontwerppraktijk in de vijftiende en zestiende eeuw? Gabri van Tussenbroek: 'alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van contracten en bestekken in de Amsterdamse bouworganisatie tot 1654. Dirk J. de Vries: Een timmerman zal tot zijn proeve maken...

2008

Omslag

Bulletin KNOB 107 (2008) 5-6

Themanummer Abraham van der Hart (Lex Bosman). Geert Medema: Oppervlakkige sieraden. Enkele projecten ter verbetering en verfraaiing van de Amsterdamse stadsschouwburg aan de Keizersgracht, 1765-1772. Maarten Gaillard en Gerrit Vermeer: Abraham van der Hart en de bouw van het stadhuis in Weesp. Jacqueline Heijenbrok en Guido Steenmeijer: Meer dan Welgelegen: Abraham van der Hart en de familie Hope Les Bosman Van Amsterdam naar Berbice. Koloniale bestuursgebouwen als nieuwe ontwerpopdracht voor Abraham van der Hart. Dirk J. de Vries: Kapconstructies uit de 18e eeuw: stilstand of vernieuwing?

1 - 40 van 340 items     > >>