No 15 (2016)

De Landschapsarchitectuur van het Polder-boezemsysteem

Centraal in deze thesis staat de vraag: Welke potentie heeft het huidige polder-boezemsysteem om door middel van het landschapsarchitectonische ontwerp tot ruimtelijke drager van de laagland-identiteit uit te groeien? Zodanig dat het (weer) als ruimtelijke en compositorische kracht van het (stedelijk)landschap (her)ontdekt en versterkt kan worden.

Table of Contents

PhD thesis

Inge Bobbink
PDF
1-356