No 16 (2016)

De gevel – een intermediair element tussen buiten en binnen

De gevel als een sociale filter en als een gezicht of masker van het woongebouw zijn uitgangspunten van dit onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om tot meer kennis te komen over de factoren die tot ontwerpbeslissingen van een gevelontwerp leiden, en de architectonische middelen te begrijpen die ingezet worden om een gevel leesbaar te maken.

Table of Contents

PhD thesis

Birgit Jürgenhake
PDF
1-596